YtriThjonusta


Þessi vefþjónusta er sérhönnuð fyrir Vörð tryggingafélag. Hún byggir ofaná NET·Conductor aðgangi inn í Navision.

This page is a service operation list.
[ System:  Services · Ops ] [ Service:  Ops · Forms · Docs ] [ Docs:  XML · WSDL ]

Rue de Net Logo
Rue de Net, Vesturgata 2a, 101 Reykjavik, Iceland
phone +354 414-5050, fax +354 414-5051
email ruedenet@ruedenet.com
web http://www.ruedenet.com